WSPÓŁPRACA

Firma GOC Sp. z o. o. współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Joanną Goc-Celuch w zakresie doradztwa prawnego.

WSPÓŁPRACA Z RADCĄ PRAWNYM

Firma GOC Sp. z o. o. współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Joanną Goc-Celuch w zakresie doradztwa prawnego niezbędnego w pierwszym etapie przygotowania inwestycji. Doradztwo prawne jest potrzebne w szczególności w przypadku osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub spółek prawa handlowego. Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie przekształceń firm osobowych na spółki prawa handlowego, zamówień publicznych i innych. 

ul. Ignacego Mościckiego 10/6
71-004 Szczecin

ul. Łąkowa 3 w Goleniowie

Zakres usług KANCELARII

Kancelaria oferuje usługi dotyczące  obsługi:
 • spółek prawa handlowego,
 • przedsiębiorców,
 • państwowych osób prawnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszeń,
 • innych jednostek organizacyjnych.
Świadczenie pomocy prawnej jednostek samorządu terytorialnego obejmuje m.in.:
 • reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • doradztwie prawne w zakresie zamówień publicznych,
 • opiniowaniu projektów uchwał,
 • opiniowaniu projektów zarządzeń,
 • opiniowaniu projektów umów oraz porozumień,
 • obsłudze gminnych jednostek organizacyjnych – szkół, zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej.
Świadczenie pomocy prawnej spółek prawa handlowego polega m.in. na:
 • udzielaniu porad prawnych w zakresie wyboru właściwej formy prawnej spółki, dostosowanej do planowanej działalności gospodarczej,
 • przygotowaniu umowy spółki oraz wszystkich pozostałych dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • złożeniu wniosku o rejestrację spółki oraz reprezentacja w trakcie postępowania rejestracyjnego przez KRS,
 • opracowywaniu i opiniowaniu dokumentów wewnętrznych spółki (protokoły z posiedzeń/zgromadzeń wspólników, uchwały, zawiadomienia),
 • sporządzaniu zmian w umowie spółki, wstąpienie nowego wspólnika, zmiana siedziby, zmiana zarządu,
 • zmiany właścicielskie (sprzedaż udziałów i akcji), podwyższenie i obniżenie kapitału,
 • wystąpieniu ze spółki, likwidacja spółki,
 • uczestnictwie w negocjacjach,
 • opiniowaniu projektów umów i porozumień,
 • reprezentacji przez sądami oraz organami administracji.
Świadczenie pomocy prawnej państwowych osób prawnych polega m.in. na:
 • reprezentacji w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • doradztwie prawne w zakresie zamówień publicznych,
 • opiniowaniu projektów uchwał i zarządzeń,
 • opiniowaniu projektów umów oraz porozumień,
 • uczestnictwie w negocjacjach.