Doradztwo UNIJNE

Oferta firmy GOC Sp. z o.o. skierowana jest do przedsiębiorców planujących rozwój swoich firm poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji, zmiany w procesie produkcji, wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług. Wsparcie doradcze skierowane jest również do nowych podmiotów gospodarczych chcących zaistnieć na rynku wprowadzając nowy produkt lub usługę.

Oferta firmy Step Marta Bożek skierowana jest również do Organizacji pozarządowych, które szukają dodatkowych źródeł finansowania swojej działalności. Oferta firmy obejmuje również kompleksowe rozliczanie inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych.

W ofercie firmy Step Marta Bożek znajduje się również doradztwo skierowane do rolników ubiegających się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027, której dysponentem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koszt usługi doradczej w zakresie możliwości pozyskania dotacji lub pożyczki ze środków unijnych zależy od stopnia skomplikowania sprawy.

Koszt usługi doradczej od 100 złotych netto

Firma GOC Sp. z o. o. oferuje kompleksową obsługę wszystkich etapów procesu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy Unijnych dla przedsiębiorców, rolników oraz organizacji pozarządowych.

DORADZTWO UNIJNE

Firma GOC Sp. z o. o. specjalizuje się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w następujących obszarach:
 • Instalacje OZE przeznaczone do produkcji energii elektrycznej

 • Instalacje OZE przeznaczone do produkcji energii cieplnej

 • Inwestycje w zakresie produkcji wodoru z OZE

 • Gospodarka w obiegu zamkniętym

Szczegóły oferty

Firma GOC Sp. z o. o. specjalizuje się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w następujących obszarach: 
 • Inwestycje zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstwa
 • Inwestycje polegające na wykreowaniu nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu i/lub usługi
 • Inwestycje wdrażające zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego
 • Inwestycje zwiększające efektywność produkcji

Szczegóły oferty

Firma GOC Sp. z o. o. specjalizuje się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w następujących obszarach:
 • Prowadzeniu badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych
 • Uzyskaniu patentów na produkty i usługi przedsiębiorstwa
 • Komercjalizacji badań i prac przedsiębiorstwa
 • Wprowadzaniu innowacyjnych produktów/usług na rynki zagraniczne
 • Wprowadzaniu innowacyjnych technologii do procesu produkcji lub usługi 

Szczegóły oferty