Odnawialne źródła ENERGII

Oferta firmy  GOC Sp. z o. o. skierowana jest do przedsiębiorców posiadających plany rozwojowe oraz planujących rozpocząć działalność. 

Doradztwo UNIJNE

Przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może ubiegać się o dofinansowanie inwestycji polegających między innymi na: 

 • Budowie instalacji fotowoltaicznych
 • Budowie instalacji do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej z biogazu
 • Budowie instalacji do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej z biogazu biomasy
 • Wdrażaniu rozwiązań minimalizujących wytwarzanie odpadów w procesach produkcyjnych
 • Wdrażaniu recyklingu odpadów w procesach produkcji

Firma GOC Sp. z o. o. przygotowuje komplet dokumentów aplikacyjnych

Firma GOC Sp. z o. o. przygotowuje komplet dokumentów aplikacyjnych, na które składają się:

 • wniosek aplikacyjny
 • biznes plan/studium wykonalności
 • analiza finansowa
 • harmonogram rzeczowo-finansowy projektu
 • oświadczenie o pomocy de minimis
 • inne załączniki wymagane w konkursie
 • wybór sposobu dofinansowania inwestycji
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w skład której wchodzi wniosek aplikacyjny, biznes plan albo studium wykonalności oraz załączniki do wniosku
 • bieżące doradztwo w trakcie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie
 • rozliczanie dotacji aż do momentu otrzymania dofinansowania na konto Beneficjenta
 • pełna obsługa związana z procedurą odwoławczą w ramach aplikowania o dofinansowanie unijne (pisanie protestów, doradztwo)

Firma GOC Sp. z o. o. oferuje kompleksową obsługę wszystkich etapów procesu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy Unijnych, która obejmuje:

Dofinansowanie można uzyskać w ramach następujących Programów: 

 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)
 • Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
 • Pozostałe Programy Regionalne
 • Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Umów spotkanie

Firma GOC Sp. z o. o. udziela porad w zakresie możliwości pozyskania dotacji ze środków unijnych w biurze firmy przy ul. Ignacego Mościckiego 10/6 w Szczecinie, Osiedle Harmonia Gumieńce. Dojazd do Biura od ul. Cukrowej za przejazdem kolejowym oraz od ul. Floriana Krygiera za rondem Hakena.

W celu umówienia się na spotkanie proszę o kontakt telefoniczny +48 604 642 414 lub kontakt drogą mailową.