Badanie i rozwój INNOWACJE

Oferta firmy  GOC Sp. z o. o. skierowana jest do przedsiębiorców posiadających plany rozwojowe oraz planujących rozpocząć działalność. 

Doradztwo UNIJNE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamierza również kontynuować trzy programy sektorowe NCBR – INNOLOT, INNOMED, DEMONSTRATOR. 

 • Prowadzeniu badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych
 • Uzyskaniu patentów na produkty i usługi przedsiębiorstwa
 • Komercjalizacji badań i prac przedsiębiorstwa
 • Wprowadzaniu innowacyjnych produktów/usług na rynki zagraniczne
 • Wprowadzaniu innowacyjnych technologii do procesu produkcji lub usługi
 • Wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów lub usług
 • Wprowadzenie dywersyfikacji produkcji
 • Poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Wyposażeniu przedsiębiorstwa w środki trwałe
 • Budowie hal produkcyjnych
 • Budowie hoteli i obiektów turystycznych
 • Wprowadzaniu do działalności przedsiębiorstwa rozwiązań z zakresu ochrony środowiska
 • Uruchomieniu działalności nowopowstałego przedsiębiorstwa
 • Rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa
 • Organizacji działalności szkoleniowej
 • Cyfryzacji przedsiębiorstwa

Firma GOC Sp. z o. o. przygotowuje komplet dokumentów aplikacyjnych

Firma GOC Sp. z o. o. przygotowuje komplet dokumentów aplikacyjnych, na które składają się:

 • wniosek aplikacyjny
 • biznes plan/studium wykonalności
 • analiza finansowa
 • harmonogram rzeczowo-finansowy projektu
 • oświadczenie o pomocy de minimis
 • inne załączniki wymagane w konkursie

Dofinansowanie można uzyskać w ramach następujących Programów:

 • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
 • Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
 • Pozostałe Programy Regionalne
 • wybór sposobu dofinansowania inwestycji
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w skład której wchodzi wniosek aplikacyjny, biznes plan albo studium wykonalności oraz załączniki do wniosku
 • bieżące doradztwo w trakcie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie
 • rozliczanie dotacji aż do momentu otrzymania dofinansowania na konto Beneficjenta
 • pełna obsługa związana z procedurą odwoławczą w ramach aplikowania o dofinansowanie unijne (pisanie protestów, doradztwo)

Firma GOC Sp. z o. o. oferuje kompleksową obsługę wszystkich etapów procesu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy Unijnych, która obejmuje: 

Umów spotkanie

Firma GOC Sp. z o. o. udziela porad w zakresie możliwości pozyskania dotacji ze środków unijnych w biurze firmy przy ul. Ignacego Mościckiego 10/6 w Szczecinie, Osiedle Harmonia Gumieńce. Dojazd do Biura od ul. Cukrowej za przejazdem kolejowym oraz od ul. Floriana Krygiera za rondem Hakena.

W celu umówienia się na spotkanie proszę o kontakt telefoniczny +48 604 642 414 lub kontakt drogą mailową.